Praktijk voor counseling bij: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D. Voor kinderen en volwassenen

Bijles en huiswerkbegeleiding

Intake

Bij de intake van ruim twee uur stellen we in overleg vast wat de vragen en problemen zijn. Samen stellen we een symptomenprofiel op, formuleren we je doelstellingen. We kijken ook met een oefening hoe jouw waarneming werkt. Ik maak hiervan een verslag.

De kosten zijn €135,–. Volgen er afspraken, dan is de intake kosteloos.

Bijles en huiswerkbegeleiding

Bij de bijles en huiswerkbegeleiding kijken we samen, aan de hand van de hulpvragen en het meegenomen (huis)werk, wat er speelt en hoe we dat aan kunnen pakken.

De kosten zijn per uur: €30,-.

Afsluiting

De afsluiting bestaat uit:

  1. Een overleg waarin, afhankelijk van de situatie, eventueel een vervolg wordt bepaald
  2. Indien nodig gesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen
  3. Het geven van handreikingen voor verdere zelfstudie