Praktijk voor counseling bij: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D.

Werkwijze

IntakeJongen lachend bezig iets te maken van klei

Bij de intake van ruim twee uur stellen we in overleg vast of je baat kunt hebben bij een Davis®counseling.
Samen stellen we een symptomenprofiel op en formuleer je jouw doelstellingen.

De kosten zijn € 65,-.

Counseling

De counseling bestaat uit gemiddeld 30 uur individuele begeleiding, training en instructie. We overleggen met elkaar wat er mogelijk is. Tijdens de counseling houden we contact over de voortgang.

De kosten zijn per uur € 65,-.

vraagtekens, komma's en dergelijke van klei

Overleg en afsluiting

  1. Tijdens de counseling stuur ik foto’s van het werk; we hebben mondeling en/of schriftelijk overleg over de voortgang
  2. Indien nodig zijn er gesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen
  3. Ik geef handreikingen mee voor verdere zelfstudie