Praktijk voor counseling bij: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D.

Davis®counseling

Counseling volgens de methode van Davis is begeleiden en hulp verlenen door mensen zelf te laten ontdekken welke manier van denken zij gebruiken, waar en waardoor dat problemen oplevert en hoe zij daarmee uiteindelijk toch kunnen leren.

Een jongen die kleirollen in stukjes kniptDyslexie, dyscalculie en AD(H)D ontstaan, volgens de Davismethode, door de effecten van veel of voornamelijk of uitsluitend in beelden denken.
De vertaalslag van beelden naar woorden, tijdsbeleving, oorzaak=>gevolg ervaring … is niet of onvoldoende tot stand gekomen, wat onwetendheid op deze gebieden tot gevolg heeft en wat zich vertaalt in leer en gedragsproblemen in ons (school)systeem.

Wie of wat is Davis?

Ronald Davis is een Amerikaanse ingenieur die tot zijn 38e dyslectisch was. Tot hem op viel dat hij onleesbaar schreef als hij aan het beeldhouwen was, terwijl zijn handschrift leesbaarder werd, wanneer hij alleen zat te schrijven. Blijkbaar stelde hij zijn hersenen de ene keer beter in dan de andere keer.
Daarom kwam hij op het idee, dat hij wel iets aan zijn dyslexie kon doen, want als hij zijn handschrift kon verbeteren onder bepaalde omstandigheden, gold dat misschien ook voor lezen.

OriëntatieHet woord 'zagen' klei, in woord en beeld

Hij zocht direct naar de mentale instelling, waarbij hij letters en woordjes goed kon herkennen. Als beelddenker ‘zag’ hij hoe hij zijn aandacht op letters moest richten. Het lukte hem na drie dagen proberen zo goed, dat hij voor het eerst van zijn leven een boek in één dag uit las. De Davis® Oriëntatie Counseling was geboren.

Desoriëntatie

Zijn dyslexie leek gecorrigeerd, maar als hij bij het lezen te veel niet herkende, ging het mis. Hij merkte dat dit kwam, omdat hij te vaak geen beeld bij letters of woorden kreeg. Het waren letters of woordjes die hij niet direct herkende of begreep, zoals de letters b of d en woordjes als de en een.

Het woordje 'de' in kleiletters en uitgebeeld met een pijl die naar één van drie ballen wijstDavis heeft zulke letters en woordjes triggerletters en triggerwoorden genoemd, omdat hij bij deze letters of woordjes met zijn aandacht afhaakte, want hij wist niet wat ze betekenden. Zijn oude oplossing was dan: desoriënteren, op zoek naar beelden van de betekenis in zijn verbeelding, maar hij vond ze bij die letters of woordjes niet, omdat hij ze nog nooit bewust gezien had. Hij raakte verder van de wijs en de hele tekst bleek hij niet meer te kunnen lezen. De letters leken tegen elkaar aan te kruipen, waardoor hij de losse woorden niet meer kon onderscheiden.

We weten nu, dat sterke beelddenkers van triggerletters en triggerwoordjes allerlei desoriëntatieverschijnselen kunnen krijgen zoals: buikpijn, duizeligheid, misselijkheid, black-outs, draaierigheid, boosheid, letters of lijnen niet kunnen zien, druk worden, slaperig worden, uitstellen, onhandig worden, onredelijk worden, niet scherp kunnen zien of horen, …

Een beeld erbij hebben

Ronald Davis ontwikkelde een methode, waarbij beelden aan symbolen, aan abstracte woordjes en aan concepten gekoppeld kunnen worden: de Davis® Symbol Mastery en de Davis® Concept Mastery. Hiermee en met oriëntatie, zijn triggers op leer en gedragsgebied op te lossen.
Leren lezen, rekenen, aandacht richten en de oorzaak achterhalen en recht zetten van bijvoorbeeld pestgedrag(voor pester of gepeste), is dan mogelijk.

 

Literatuur van Ronald Davis

De gave van dyslexie (ISBN: 9789038907451)
De gave van Leren (ISBN: 9789038915401)
Beide boeken zijn te leen in de Openbare Bibliotheek.